ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İş bu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve aşağıdaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmış olacaktır.

SATICI Bilgileri (Platformumuzda satın aldığınız ürünün marka adı ve tasarımcısı)

Adı/Unvanı:

Adresi:

Eposta: Satıcının MOBU tarafından teyit edilmiş e-posta adresi kayıt altındadır.

Telefon: Satıcının MOBU tarafından teyit edilmiş iletişim adresi kayıt altındadır.

Mersis No:

ALICI Bilgileri: (Sipariş verirken bildirdiğiniz ve faturada yer alacak bilgiler)

Kişi Adı-Soyadı/Kurum Unvanı:

Adresi:

Eposta:

Telefon:

ARACI PAZAR YERİ Bilgileri : Mobu Elektronik Ticaret Sanayi Ltd. Şti., Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Mumhane Cad. İdil Han Apt. No:41/B Beyoğlu-İstanbul, info@mobu.com.tr  (telefon no: 0212 465 45 96) (MERSİS no : 0622065720832946)

Ürün Bedeli ve Özellikleri: ……………………………………………. (vergiler dahil fiyat, kargo bedeli ve ürün detayları [türü-adeti-markası-rengi vs])

Ödeme ve Teslimata İlişkin Bilgiler: ………………… (kredi kartı vs şeklinde ödeme yöntemi ve teslimat adresi girilecek)

Cayma Hakkı: Sözleşmenin ifasından itibaren ve her halükarda ürünün ALICI’ya teslimini müteakip 14 gün içinde ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden Cayma Hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Cayma Hakkının kullanılması için ALICI’nın platform üzerinden Kolay İade seçeneğini seçerek iptal/iade talebi oluşturması gerekmektedir. Detaylı bilgi için Platformda yer alan İptal ve İade Koşularındaki yönergeler izlenmelidir.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca Cayma Hakkının istisnaları olarak kabul edilen ve aşağıda Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 7.8 maddesinde sayılan mal ve hizmetler için ALICI cayma hakkına sahip değildir.

ALICI Şikayet ve İtirazları: Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda SATICI bilgileri kısmında belirtilen iletişim bilgileri veya mobu.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

Yetkili Mahkeme: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal/ürün satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tarih: …………………………..

İşbu Ön bilgilendirme Formu, aşağıdaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 : Sözleşmenin Tarafları

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi aşağıda bilgileri aşağıda yer alan SATICI ile ALICI arasında burada belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde elektronik olarak akdedilmiştir.

a) SATICI BİLGİLERİ

Unvan :

Adres :

Mersis No :

Telefon : Satıcının MOBU tarafından teyit edilmiş iletişim adresi kayıt altındadır.

E-posta : Satıcının MOBU tarafından teyit edilmiş e-posta adresi kayıt altındadır.

b) ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-posta :

ALICI tarafından platform üzerinden beyan edilen ve buna uygun olarak SATICI tarafından düzenlenen resmi faturada yer alan isim-soyisim-telefon-eposta-adres bilgileri ALICI bilgisi olarak kabul edilir.

Madde 2: Tanımlar

İşbu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasınnda ilgili terimler aşağıda açıklanan anlamları taşırlar.

Alıcı: MOBU’ya ait platformda satılan mal/ürünleri edinen ve Satıcı tarafından düzenlenen faturada bilgileri yer alan gerçek ya da tüzel kişi

Aracı Hizmet Sağlayıcı: SATICI’ların ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı pazar yeri firma olan MOBU

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Mal/Ürün: Alışverişe konu olan, MOBU’yaait Platform üzerinde kodu ve satış fiyatı belirlenmiş taşınır eşya ya da eşyalar

Mobu: Mal/hizmet/ürünlerin satışının yapıldığı Platform’u sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcısı olan Mobu Elektronik Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Platform: her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının MOBU’ya ait olduğu https://www.mobu.com.tr/ alan adlı elektronik ticaret sitesi

Satıcı: Ticari faaliyetleri kapsamında platform üzerinden Alıcılara mal/ürün sunan gerçek veya tüzel kişi

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar: İşbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formunda yer alan ALICI ve SATICI

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (Resmi Gazete : 27.11.2014/29188)

Madde 3: Konu

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI’nın https://www.mobu.com.tr/ alan adlı MOBU’ya ait Platform üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, ALICI’ya düzenlenen faturada ve ön bilgilendirme formunda kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen SATICI’ya ait mal/hizmet/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Taraflar, işbu Sözleşme konusu mal/hizmet/ürünlerin satışında Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde Sözleşme’ye taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerini getirmekle ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Madde 4: Sözleşme Konusu Ürünler ve Ürün Bedeli

4.1. Mal/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi gibi temel özellikleri https://www.mobu.com.tr/ adresinde yer almaktadır. ALICI tarafından seçilen ve satın alınan ürün(ler)e ait detaylar Ön Bilgilendirme Formunda ve işbu maddede aşağıda belirtilir. Listelenen ve platformda ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler SATICI tarafından güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerli olup, süreli yahut kampanyalı olarak ilan edilen fiyatlarsa belirtilen süre/kampanya sonunda geçerliliğini yitirir. Sözleşmeye konu mal ya da ürünlerin tüm vergileri satış fiyatına dahildir. Ürün bedeli, SATICI’ya ait platformda yer alan ve ALICI tarafından satın alınan ilgili ürün/ler için düzenlenmiş faturada belirtilen tutardır.

Ürün Açıklaması           :

Adet                            :

KDV Dahil Fiyat            :

Kargo Ücreti                 :

Genel Toplam              :

4.2. Söz konusu ürün bedeli, SATICI adına MOBU tarafından ALICI’dan tahsil edilmektedir. ALICI, malın bedelini MOBU’ya ödemekle SATICI’ya ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. Her halükarda ALICI’nın ürün iadesiyle ilgili kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları saklıdır.

4.3. Fatura, sipariş teslimatı sırasında teslim edilen ürünle birlikte ALICI’ya teslim edilecektir yahut e-arşiv faturası ise SATICI tarafından ALICI’nın belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilebilecektir.

4.4. ALICI Platform’da birden fazla SATICI’an tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı SATICI’dan alınan ürünlerin her biri için ilgili SATICI tarafından fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, ALICI’nın farklı SATICI’lardan aldığı ürünlerin teslimatı mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

4.5. ALICI’nın kullanmakta olduğu kredi kartına ait banka kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar söz konusu bankanın inisiyatifinde olup, MOBU’nun bilgisi dâhilinde olması durumunda Platform’da kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. ALICI’ya ait kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ilgili banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması bankanın inisiyatifindedir.

Madde 5: Teslim Adresi ve Kargo

5.1. SATICI tarafından düzenlenen resmi faturada ve ön bilgilendirme formunda yer alan adres teslimat adresi olup, ALICI tarafından farklı bir teslimat adresi seçilmesi halinde ise seçili adres teslimat adresi olacaktır.

Teslimat Adresi            :

Teslim Edilecek Kişi      :

Fatura Adresi               :

Teslim Şekli                  :

5.2. Aksi Platform’da ilan edilmedikçe ürünler kargo dahil fiyatlar üzerinden satışa sunulmakta olup kargo ve teslim masrafları SATICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti Ön Bilgilendirme Formunda belirtilmiş olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Platformda ücretsiz kargo kampanyası dahilindeki bir ürün satın alınmışsa, kargo bedeli ödenmez. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Kargo firması ürünü ilgili şubesine teslim ettikten itibaren 3 (üç) gün içinde alınmayan paketler açısından cayma hakkı hükümleri geçerlidir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 6 : Aracı Hizmet Sağlayıcı

6.1. Aracı Hizmet Sağlayıcı görevi gören MOBU ürünlerin üretimini yahut gönderimini yapmamakta, ALICI ve SATICI’ları buluşturmak üzere yalnızca pazar yeri vazifesi görmektedir. ALICI, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Platform’un satıcı ve/veya sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını, işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, satılan ürünlerein teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının SATICI olduğunu kabul ve beyan eder. SATICI, ürünlerin tedarik edilmesi, ALICI‘ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme’de belirtilen tüm hususlarda ALICI’ya karşı münhasıran sorumlu olduğunu, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın ürüne, ürünün teslimine ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI ve SATICI, Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait Platform üzerinde satışa sunulan ürünlere ilişkin Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın satıcı, tedarikçi, imalatçı, ithalatçı, bayi veya acente sıfatının olmadığını kabul ve beyan ederler. ALICI tarafından sipariş edilen ürünün tedariki ve teslimi ile ilgili her türlü eylem SATICI tarafından gerçekleşirilecek olup, ALICI’nın her türlü talebinin muhatabı da SATICI’dır. Taraflar, Ürünün ayıplı olup olmadığı, satışı yasak ürünlerden olup olmadığı, kaçak olup olmadığı, ürünün niteliği, orjinalliği, ürün tanıtımında yer alan yazılı ve görsel ifadelerin doğruluğu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ürünle ilgili her türlü hususun muhatabının SATICI olduğu ve bunlardan Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediği ile bunları taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmadığı hususunda mutabıktırlar.

6.3. Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın, SATICI tarafından Platform’da satışa sunulan ürünleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, ürünlere ilişkin her türlü talep, şikayet ve dava karşısında SATICI tek başına sorumludur.

6.4. Taraflar, siparişe konu ürün/ürünlerin faturasının SATICI tarafından kesilmekte olduğunun bilincindedir ve Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın bu hususta ve Sözleşme’nin ifasında herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7 : Cayma Hakkı

7.1. ALICI , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden malın kendisine veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslimini takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 günlük süre; tek seferde sipariş edilip ayrı ayrı teslim edilen birden fazla mal söz konusu ise ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı/ürünü veya parçayı teslim aldığı gün işlemeye başlar. ALICI dilerse ürünün tesliminden önce de sözleşmeden cayabilir.

7.2. ALICI’nın cayma hakkı süresi dolmadan platform üzerinden Kolay İade seçeneğini seçerek iptal/iade talebi oluşturması gerekmektedir.

7.3. İade edilecek ürünün faturası ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak anlaşmalı kargo şirketine teslim edilmesi gerekmektedir.

7.4. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan gönderim/kargo masrafları anlaşmalı kargo şirketi ile yapılan iadelerde SATICI’ya aittir. ALICI’nın iadeyi farklı bir kargo şirketi vasıtasıyla yapması halinde SATICI kargo bedelinden sorumlu değildir.

7.5. ALICI’nın cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde ALICI’nın iadeye konu mal veya hizmete ilişkin SATICI yahut Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler ALICI’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük hetirmeden tek seferde iade edilecektir. Cayma anında ürün bedelinin halen MOBU hesabında olması haline bedel MOBU tarafından, aksi halde SATICI tarafından ALICI’ya iade edilecektir.

7.6. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iadeye konu malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.8. Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca Cayma Hakkının istisnaları olarak kabul edilen ve aşağıda sayılan mal ve hizmetler için ALICI cayma hakkına sahip değildir.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 8: Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Ürün’ün ayrıntılı özellikleri ve tüm vergiler dâhil satış bedeli (“Toplam Satış Fiyatı”) işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ve Platformda yer alan SATICI’ya ait satış sayfasında belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir, böyle bir hata anında yapılan satışlar hüküm ifade etmez.

8.2. SATICI’nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, stoklarında bulunduğu sürece Platformda belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem ya da internette oluşacak gecikmeler ya da ALICI’nın alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında ALICI’ya gönderilmesi öncesinde yapılan son kontrollerinde ayıp ya da benzeri ürünün ALICI’ya gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SATICI’dan ve/veya MOBU’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ALICI’ya 3 gün içinde bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SATICI ve/veya MOBU sorumlu olmayacaktır, ve fakat bedeli ödenmiş bir sipariş ise bedel 14 gün içinde ALICI’ya iade edilecektir. Şu kadar ki; SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. SATICI tarafından ALICI’nın sipariş etmediği bir ürünün ALICI’ya gönderilmesi durumunda, SATICI tarafından ALICI’ya karşı bir hak ileri sürülemeyeceği gibi, bu hallerde ALICI’nın sessiz kalmış olması yahut malı kullanmış olması, işbu Sözleşme’nin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamayacaktır.

Madde 9: Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

9.1. ALICI, Sözleşme’nin kurulmasından önce alacağı ürün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve Yönetmelik’te sayılan sair hususlara ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

9.2. SATICI yahut MOBU Platform’da duyurulan ürünlere adet kısıtlaması getirebilir. ALICI’nın Platform’dan yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde MOBU ve/veya SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. 30 günlük süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Şu kadar ki; ürünün ALICI’nın göstereceği bir başka kişi veya kuruma teslimi halinde söz konusu kişi veya kurumun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.7. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmadan iade edilmelidir.

9.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.9. ALICI, MOBU’ya ait Platform üzerinden alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, MOBU’nun ve/veya SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, MOBU’nun ve/veya SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, ayrıca MOBU’ya ait Platformu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. ALICI ayrıca başkalarının platform hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden ALICI sorumlu olacak ve MOBU ve/veya SATICI bunları ALICI’ya rücu edebilecektir.

Madde 10: Gizlilik ve Kişisel Veriler

10.1. ALICI tarafından platform üzerinden sağlanan kişisel veriler MOBU tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde işlenmektedir. SATICI, işbu Sözleşme’de yer alan edimlerinin ifası kapsamında, ALICI’nın sağladığı kişisel verileri platformdaki Aydınlatma Metninde yer aldığı şekilde ve KVKK Politikası ile Gizlilik ve Güvenlik Politikasına uygun olarak toplamakta, işlemekte, korumakta, güvenliğini ve gizliliğini sağlamaktadır.

10.2. İlgili Mevzuat kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad-soyad, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler v.b. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak ve geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ile sürdürülmesi ve ALICI ile SATICI arasında kurulun işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan veriler MOBU ve iştirakleri ile tedarikçileri, üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süreli veya süresiz olarak kaydedilebilir, yazılı veya manyetik arşivlerde saklanabilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair amaçlarla işlenebilir.

10.3. ALICI tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, MOBU tarafından kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre güncel teknik imkanlar doğrultusunda alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlar vasıtasıyla girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilmemeleri için bvirüs ve benzeri uygulamalara ilişkin olanlar da dahil gerekli tüm tedbirlerin alınması ALICI sorumluluğundadır.

Madde 11: Genel Hükümler

11.1. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemelerini kabul ettiklerini, anılan düzenlemelere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki bütün yasal mevzuata uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2. Tarafların Ön Bilgilendirme Formunda yazılı adresleri bir diğerine yapacakları tebligat için geçerli adresleridir. Adres değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat bu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

11.3. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz sayılması halinde Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek, hükmün özündeki anlamı esas alınarak geçerli ve uygulanabilir şekilde yorumlanacaktır.

11.4. Taraflar’ın bir koşula uyulmamasını veya uyulmasını talep etmemesi veya etmekte gecikmesi ya da Sözleşme’den doğan hakkını veya kanuni yolu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan veya kanuni yoldan veya diğer haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Taraflar’ın herhangi bir hakkından veya kanuni yoldan feragati sadece ilgili durum ve olay ile sınırlı kalacaktır.

11.4. Taraflar’dan hiçbiri, diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan, Sözleşmenin ifası anında öngörülemeyen ve önlenemez, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca “Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya Taraflar’ın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen ve Sözleşme’nin imza edilmesinden sonra ortaya çıkmış sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. İşbu Sözleşme’nin imza tarihinde bilinen hal ve sebeplerin işbu madde kapsamında olmadığı hususunda taraflar mutabıktır.

Madde 12: Uyuşmazlıklık Çözümü

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın ürünleri satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleridir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

Ek-1: Ön Bilgilendirme Formu

MOBU ad soyad, TCKN, teslimat adresi, elektronik posta, cep telefonuna ait kişisel verilerinizi ve alışverişiniz sırasında yapacağınız işlemler neticesinde paylaşacağınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen diğer verilerinizi; başta ürün teslimatının sağlanabilmesi ve adınıza fatura kesilebilmesi amaçları olmak üzere Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan diğer amaçlar için işleyecektir.   Detaylı bilgiye mobu.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni, Veri Politikamız ve Gizlilik & Güvenlik politikaları üzerinden ulaşabilirsiniz.